Wie RUIMer wil worden, committeert zich aan het netwerk door 24 uur in te zetten voor het netwerk op jaarbasis. De ‘verbinders’ van RUIM zorgen ervoor dat deze contributie verzilverd wordt.

• Op deze manier is het zichtbaar en kwantificeerbaar hoe groot het draagvlak is.
• Het vormt een stimulans om iets te gaan organiseren of op te pakken ten behoeve van het netwerk of om Den Bosch vetter te maken.
• Een contributie op basis van tijd (i.p.v. geld) maakt het laagdrempelig om lid te worden en leidt tot meer actieve participatie.
• Bijkomend voordeel is dat de RUIM-uren ingezet kunnen worden voor externe partijen die behoefte hebben aan klankbordgroepen van RUIMers.

Wat wordt er verwacht?
De uren kunnen worden ingezet n.a.v. eigen expertise of voorkeur. Leden kunnen bijvoorbeeld samen het initiatief nemen om een RUIMuitje te bedenken, een ZZP diner te organiseren, een reeks portretten voor RUIMdenkers & doeners te maken, of bijvoorbeeld namens RUIM actief aan te haken bij externe projecten of concepten zoals Stedenintransitie.nl, Liften of Changemakers073.

Leden kunnen zich ook verzamelen in werkgroepen. Werkgroepen zijn teams van leden die een ondersteunende rol vervullen binnen RUIM. Zij zijn vrij om zelf initiatief te nemen voor hun plannen en de uitvoering daarvan, in lijn met de doelstellingen van RUIM.
Er zijn zowel tijdelijke werkgroepen als structurele werkgroepen:

• Werkgroep communicatie: ontwerpen, sociale media, persberichten, video’s, items voor RUIMdenkers & doeners, etc.
• Werkgroep organisatie: borrels, ZZP diners, uitjes, en andere (nieuwe) activiteiten
• Werkgroep huisvesting: het werven en beheren van RUIMtes waar leden kunnen samen komen en/of werken.

Er wordt uitgegaan van eigen ondernemendheid; behalve sociale controle wordt er dus geen actieve controle uitgevoerd.

What’s in it for me?
Je bent onderdeel van een inspirerend netwerk van jonge, ondernemende en initiatiefrijke mensen in Den Bosch die samen willen bouwen aan een toffere stad en initiatieven mogelijk willen maken. Je lift mee op de zichtbaarheid die RUIM, RUIMers en hun projecten genereren binnen de stad. RUIMers zijn veelal verschilmakers, stadmakers, aanjagers, bouwers. Jonge mensen met lef en vernieuwende ideeën. Je draagt bij aan een club die invloed uitoefent binnen het sociale en culturele veld in Den Bosch en de stad verfrist.

RUIMers hebben toegang tot de BinnenRUIMte, een Facebookgroup voor betrokkenen, waar we meningen en nieuws over de stad en initiatieven met elkaar delen, updates geven rondom RUIM activiteiten, elkaar betrekken bij ideeën en kennis of contacten uitwisselen. Een digitaal middel om ons continu te verbinden en samenwerking te stimuleren, waardoor initiatieven sneller van de grond komen.

Iedere RUIMer heeft een profiel op de website, tussen de andere RUIMers, voor zichtbaarheid en vindbaarheid. Hier profileren de leden van het RUIMnetwerk zich naar buiten toe met waar hun kracht ligt, en zijn ze toegankelijk voor mede-ondernemers, opdrachtgevers en andere stakeholders. Het aanmaken van een interactief profiel op deze site is naast de 24-uurs commitment de enige voorwaarde om lid te kunnen worden van RUIM.