Om RUIM door een bredere groep te laten (uit)dragen, bespraken we in vier RUIM2.0 meetings de behoeften van de pionierende Bosschenaar, welke doelen en kernwaarden we gemeen hebben en in welke organisatievorm ieder denkt met RUIM te kunnen werken. Met hen die wilden bijdragen aan de vorming of onderdeel wilden zijn van de beweging. Deze bevlogen Bosschenaren gingen in ‘commissies’ de thema’s uitwerken in iets waarin velen zich thuis konden voelen én waarvoor we ons hard maken om het te realiseren. Opdat we Den Bosch weer de energie geven van een échte hoofdstad!

Januari:
Uit de RUIM2.0 meetings kwam een voorstel voor een nieuw raamwerk. Met in totaal 6 werkgroepen en 3 projectmanagers gingen we met deze basis gedurende 2 maanden activiteiten, organisatiestructuur, financiën, communicatie, huisvesting en beleidsplan realiseren.

Februari:
RUIM is under construction! Wat de 7 werkgroepen aan ’t doen waren? Vergadering van projectmanagers Max, Svenja en Sarah mondde uit tot apenkooi. De schakel tussen interne communicatie & de buitenwereld: dat is team Communicatie. Werkgroep Raamwerk schrijft aan een helder verwoorde missie, werkwijze en doelstellingen. Intussen buigt de werkgroep Activiteiten zich over ideeën voor borrels, ZZP diners en ander leuks. Er wordt geverfd op locatie door werkgroep Huisvesting.

Maart:
Intussen is het raamwerk met de visie & missie van het nieuwe RUIM afgetikt, de organisatievorm en -structuur wordt ontworpen, werkgroep Huisvesting slaat letterlijk spijkers met koppen, werkgroep Activiteiten werkt het programma uit voor de aankomende co-creatiedag op 28 maart in het Koningstheater. De climax. Samen werken, fijne intermezzo’s en het begin van RUIM’s volgende stap. Hier presenteren de werkgroepen Huisvesting, Raamwerk, Activiteiten, Communicatie, Organisatie en Financiën hun piece of the cake. En daarna drinken we er samen een muzikale borrel op!

April:
Tijdens RUIM’s Cocreatiedag verder gekomen dan we hoopten: samenhang in de plannen van de werkgroepen, een actielijst, goed eten en gezellige intermezzo’s met vermaak van Rini Popelier, singer/songwriter Bettie Akkemaai en ‘n dagsamenvatting van Nachtburgemeester Helen. Volgende stap: toewerken naar een lancering..!

#verbinden #meebouwen #pionieren #verschilmaken #designbydoing

Date: maart 20 Client: Glissando Category: mogelijk maken
View Work